Programma 2016-2017

 

Frans Lutters: woensdag 28 september 20.00-22.00

De waarden van Europa staan onder druk! Menswaardigheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn moeilijk te verwezenlijken. Rudolf Steiner zag in  menswaardig onderwijs de bron voor sociale vernieuwing, vanuit deze impuls ontstond de Vrije school.

Welke bijdrage kan dit menswaardig  onderwijs anno 2016  leveren voor een sociaal Europa?  Daarbij moeten we ook de actuele problemen onder ogen zien zoals de vluchtelingen problematiek, de ‘ja stem’ van de Britten voor een Brexit, het TIPP verdrag en de afwijzing van het handelsverdrag met de Oekraïne in het Nederlandse referendum. Juist aan de hand van deze problemen kan duidelijk worden wat de tijdgeest van een menswaardig onderwijs vraagt! Frans Lutters zal op deze avond over dit actuele onderwerp spreken, tevens  is er ruimte voor uitwisseling en gesprek.

 Frans Lutters ( 1958) onderwijskundige, theologie, docent levensbeschouwing  Vrijeschool, kenniskring lectoraat Waarden van Vrijeschoolonderwijs en auteur.


Arjen Nijeboer, woensdag 19oktober 20.00 

 

Wat houdt de sociale driegeleding (maatschappij- inrichting van Rudolf Steiner)  in ?  In het culturele,  geestesleven  past de kwaliteit van vrijheid.  Op het rechtsniveau past de kwaliteit van gelijkheid.  In het economische past de kwaliteit van broederschap. 

Oorspronkelijk stamt het geestesleven af van de oosterse  culturen,  het rechtsleven heeft zijn oorspong in het oude Egypte en het economische heeft zijn oorsprong in de westerse culturen. 

We zien in de wereld dat deze kwaliteiten niet op deze wijze verbonden zijn en dat veroorzaakt vele problematiek: b.v. we hebben geen vrij onderwijs, maar deze vrijheid heerst te veel in het economische;  waardoor er zoveel mensen in armoede leven.


Hoe zou de wereld er via de sociale driegeleding er uit zien?  Hoe kan het vrije cultuurleven onafhankelijk van de staat functioneren en met schenkgeld gefinancierd worden? Hoe kunnen we echte gelijkheid in het rechtsleven realiseren? En hoe kan een associatieve economie werken, waarin natuur, kapitaal en arbeid niet langer verhandelbaar zijn? Hierbij gaat hij ook in op actuele onderwerpen als het basisinkomen, directe democratie, hervorming van het geldstelsel en de Europese Unie."

 

 

Rob Gruben:  Spiritualiteit en eros.  Woensdag 15 februari 20.00-22.00


 Eros houdt het midden tussen liefde en seks. Als we het geesteswetenschappelijk willen zeggen, dan kunnen we stellen dat eros verbonden is met de levenskrachten, liefde met de ziel en seksualiteit met het fysieke lichaam. Deze drie aspecten van de liefde hebben hun invloed op elkaar en op de ijlere lichamen van de mens. En hoewel dat vaak achterwege blijft, zou de individuele geest daarbij moeten optreden als het sturende principe. In zijn voordracht zal Rob Gruben ingaan op hoe de onderlinge invloeden van deze liefdesuitingen ontstaan, waaraan we ze kunnen herkennen en wat bijvoorbeeld de uitwerking ervan is op het opgroeiende kind. Tevens zal hij aangeven welke uitwerkingen liefdesrelaties buiten de partner om hebben op de verschillende wezensdelen van zowel de ouders als het kind. Wil er sprake zijn van een positieve ontwikkeling, dan is zuiverheid daarbij uiteraard van essentieel belang. Eros houdt dan niet alleen het midden tussen liefde en seks, maar vormt tevens de sleutel tot een hogere spirituele ontwikkeling. Een ontwikkeling die wij alleen via de ander kunnen doormaken. Eros is de eerste stap naar universele broederschap.


Rob Gruben spreekt en schrijft over schillende gebieden,  vanuit de antroposofie en vanuit eigen inspiratie.

Zie zijn website: 

http://www.robgruben.nl/nieuws/lezing-bij-het-studiecentrum-voor-antroposofie-s-hertogenbosch-015 maart: Gea Weeren   Uitdagingen van uw kind met een pedagogisch vraagstuk.   Woensdag 15 maart 2017

“In werkelijkheid voeden we onze kinderen op, niet door wat we zeggen, maar door wie we zijn”.

Jose Ortega y Gasset (1883-1955)

We zien steeds meer kinderen die een grotere pedagogische hulpvraag stellen dan het gemiddelde kind. Veel van deze kinderen worden gediagnosticeerd met een ontwikkelings- of leerstoornis. Als we kijken vanuit het antroposofisch mensbeeld, de temperamenten of constitutietypen, dan kunnen we deze kinderen op een andere manier helpen of beter begrijpen. Ieder kind met een ontwikkelingsprobleem ervaart hindernissen, maar ook mogelijkheden en uitdagingen die zijn individualiteit rijker maken.

Hoe kunnen we deze kinderen helpen of begeleiden als ouders en als leerkracht?

Op deze avond gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag.


19 april:   Het   Paasspel

 

17  mei:   Nico Groot

 

31 mei:  Ingrid Koster:   Wat is nu gezonde voeding? 

 

 


 

 

 
.